Välj din utbildning
Tillbaka till Bloggen
Försäöljnings träning med mobil

Maximera dina försäljningar med vår innehållsrika försäljningsträning

Feb 11, 2023

 

Att sälja online och på sociala medier tycker jag att det hör ihop med de gamla skolan. Det har egentligen inte förändras mer än att det är en skärm vi tittar på. Så jag vill faktiskt dra upp det gamla som ska in i det nya :)  Dessa delar kan du använda på dina sociala media och content platformat för i slutändan så är det samma sak: Ge först för att skapa förtroende för att sedan berätta om en tjänst eller produkt. Men först måste du förtjäna den! 

Försäljning är en viktig del av varje företag och att fokusera på det som ger resultat är avgörande för framgång. ECIT Interim Rik modellen är en effektiv metod för att öka motivationen och personlig utveckling hos säljare och ta företagets försäljning till en högre nivå.

Vanliga KPI och rätt KPImål för företag och individuella säljare

KPI står för Key Performance Indicator, vilket är en mätbar variabel som används för att bedöma en organisation eller en individs framsteg och prestanda. KPI-er används för att mäta och spåra framsteg gentemot mål och för att avgöra om en organisation är på rätt spår för att uppnå sina mål. KPI-er kan vara så enkla som antalet försäljningar eller så komplexa som kundnöjdhetsindex, och de varierar beroende på bransch och verksamhetsmål. Det är viktigt att ha relevanta KPI-er för att kunna mäta framsteg och justera strategier när det behövs för att säkerställa att man åtar sig rätt riktning mot sina mål. 

Företag och individuella säljare har ofta olika mål och KPImål. Det är viktigt att säkerställa att KPI:erna är riktiga för att få bästa möjliga resultat och frmaför allt är det viktigt att mäta rätt KPI. Genom att fokusera på det som är viktigt för företagets försäljningsmål ( stora som små företag ) och säljarens individuella mål, kan man se stora framsteg.

 

Lägg längre tid på de små detaljerna   somger bästa säljmiljön

Att fokusera på de små detaljerna i säljarbetet kan leda till en bättre säljmiljön. Genom att lägga mer tid på de små detaljerna och säkerställa att allt fungerar smidigt, kan man förbättra resultaten.

För att ge exempel på att lägga längre tid på de små detaljerna som ger den bästa säljmiljön, kan vi titta på följande situationer:

 1. Förberedelse för möten: Lägg lite extra tid på att förbereda dig inför varje möte, genom att ta reda på mer om kundens behov och önskemål. Detta kan innebära att du läser igenom deras webbplats eller sociala medieprofiler för att få en bättre förståelse av deras verksamhet.

 2. Skapa en välplanerad presentasjon: När du förbereder en presentation, se till att den är välplanerad och har all relevant information. Detta inkluderar en tydlig övergripande struktur, användbara exempel och en sammanfattning av de fördelar som ditt företag kan erbjuda.

 3. Ge och ta emot feedback: Lägg längre tid på att ge och ta emot feedback från ditt team, särskilt när det gäller säljtekniker och strategier. Genom att ta till sig feedbacken och justera din approach, kan du bli en mer effektiv säljare.

 4. Utveckla dina relationsfärdigheter: Lägg längre tid på att utveckla dina relationsfärdigheter, genom att lära dig att läsa kroppsspråk och kommunicera effektivt med potentiella kunder.

 5. Studera data och analysera prestationer: Lägg längre tid på att studera data och analysera dina och ditt teams prestationer, för att få en bättre förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det. Genom att göra detta kan du justera din säljstrategi och förädla dina tekniker.

Använd Sociala Medier och Flera År med Rätt Riktning för Att Få Fler Affärer

Sociala medier har blivit en viktig del i dagens försäljning, och det är viktigt att använda dem för att nå den avsedda målgruppen och nå nya företag. Genom att följa den rätta riktningen under flera år, kan du bygga en stark relation med dagens kunder samt skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.

Det är också viktigt att kontinuerligt utvärdera och förbättra din säljstrategi, så att du alltid är uppdaterad med de senaste trenderna och utvecklingen inom försäljning.

Sammantaget är fokus på försäljning som ger resultat avgörande för framgången för ett företag. Genom att använda ECIT Interim Rik Modellen, ha rätt KPISMÅ, lägga extra tid på små detaljer, använda sociala medier och följa en långsiktig riktning, kan du och ditt team öka företagets affärsmöjligheter och uppnå bättre resultat.

Teamets möjligheter och olika sätt att få högre mål

Säljare har ofta möjligheter att utveckla sitt team och öka sin försäljning genom att använda olika sätt. Genom att säkerställa att teamet har tydliga mål och rätt fokus, kan man få högre resultat och bli framgångsrikare säljare.

Så, som vanligt är det då viktigt att ta action på det vi läser så här är min sammanfattning: 

 1. Använd ECIT Interim Rik Modellen: Genom att följa denna modell kan du ta reda på vad som fungerar bäst för dig och ditt team och maximera dina försäljningsresultat.

 2. Fokusera på personlig utveckling: Genom att fortsätta lära dig nya tekniker och färdigheter, kan du bli en bättre säljare och öka dina affärsmöjligheter. Av personlig utveckling kommer det en hög motivation innefrån. 

 3. Analysera din säljstrategi: Utvärdera din nuvarande säljstrategi och identifiera områden som du kan förbättra.

 4. Utnyttja de möjligheter som sociala medier ger: Sociala medier är en viktig del av dagens marknadsföring och sälj. Genom att använda dem på rätt sätt kan du öka dina affärsmöjligheter.

 5. Skapa en tydlig säljplan: Ha en tydlig säljplan som du följer och som hjälper dig att uppnå dina mål. Denna plan bör inkludera dina dagliga aktiviteter, målgrupper och nyckelord.

 

Andra bra referns länkar: 

 1. Investopedia - https://www.investopedia.com/terms/k/keyperformanceindicator.asp
 2. Hubspot - https://blog.hubspot.com/marketing/key-performance-indicators
 3. QuickBooks - https://quickbooks.intuit.com/r/small-business-success/what-are-key-performance-indicators-kpis/
 4. Google - https://www.google.com/search?q=key+performance+indicator&oq=key+performance+indicator&aqs=chrome.0.35i39l2j0l4j46j69i60.3613j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 5. Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Key_performance_indicator

 

Lycka till med försäljningen! 

Vinn kampen om uppmärksamheten på den digitala marknaden 2023 med dessa 4a viktiga strategier!

GRATIS WORKSHOP